Nieuwbouw

Bij het prefabriceren van betonelementen of in het werk storten van betonvloeren die voorzien dienen te worden van een waterkering kan bij toepassing van de BETORO®Waterdorpel

vlotter en met minder kans op schade naderhand worden gewerkt. Er behoeven immers geen speciale voorzieningen meer te worden getroffen bij het betonstorten: er wordt een vlakke plaat gemaakt, zonder waterhol.

De waterkering wordt eenvoudig nadien opgelijmd.

Online Betoro®Waterdorpels bestellen

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen