Renovatie

De voordelen van de BETORO®Waterdorpel komen vooral tot uitdrukking in de renovatiesfeer.

Na het verwijderen van losse beton en het ontroesten van de vrijgekomen wapening kan het betonoppervlak eenvoudig vlak worden gerepareerd. Geen speciale bekistingsstukken behoeven te worden gebruikt om het waterhol opnieuw te formeren. Na doorharding van de reparatieplek wordt eenvoudig de BETORO®Waterdorpel opgelijmd.

De renovatie van waterholschade is op deze manier uiterst eenvoudig en daarmee snel uitvoerbaar: repareer het beton en breng de waterkering aan.

Waar het wapeningsstaal nog niet is aangetast wordt vanzelfsprekend ook dit waterhol gevuld met de reparatiemortel, gevolgd door het aanbrengen van de BETORO®Waterdorpel. Ook op de nog niet aangetaste plaatsen is daarmee een hoeveelheid in de naaste toekomst te verwachten betonschade voorkomen!

Online Betoro®Waterdorpels bestellen

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen