Betoro®Waterdorpels

Hier zijn de Betoro®Waterdorpels voor het aanbrengen warm gemaakt en gebogen

Het beeld van corroderend wapeningsstaal ter plaatse van het waterhol bij betonnen lateien, balkons, etc. is een bijna algemeen fenomeen. Niet zelden vormt dit waterhol het eerste schadepunt in een betonconstructie.

Een schade overigens, die niet zo verwonderlijk is, wanneer men zich realiseert dat corrosie van wapeningsstaal vooral optreedt, wanneer te weinig betondekking aanwezig is. En juist ter plaatse van dit waterhol is het realiseren van een voldoende wapeningsdekking immers problematisch.

Bij het prefabriceren van betonelementen of in het werk storten van betonvloeren die voorzien dienen te worden van een waterkering kan bij toepassing van de BETORO®Waterdorpel

Online Betoro®Waterdorpels bestellen

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen