Naar aanleiding van de uitstekende ervaringen met de Betoro®Waterdorpels en de voortreffelijke eigenschappen van de toegepaste epoxyharscompounds zijn een aantal nieuwe toepassingen ontstaan.

De Betoro®Spuwer heeft als doel om aan verticale betonnen en andere bouwkundige vlakken te worden aangebracht teneinde langs deze vlakken stromend (regen-)water van het oppervlak af te spuwen.

Gezien de massa van deze spuwer en het feit dat deze vaak door direct zonlicht wordt bestraald (en daardoor een aanzienlijke warmteontwikkeling kan optreden) adviseren wij deze spuwer altijd met een elastische lijmkit verlijmen. Om thermische uitzetting op te vangen verdient het aanbeveling om tussen de afzonderlijke spuwers een met elastische kit gevulde "voeg" van 2-3 mm aan te houden.

Een speciale spuwer wordt gevormd door modificatie van de Betoro®Waterdorpel E-1, die als benaming Betoro®Waterdorpel E-1 Speciaal heeft gekregen.

Voor het bewerken en aanbrengen van de Betoro®Spuwer is een zelfde methode te volgen als eerder omschreven voor het aanbrengen van de Betoro®Waterdorpels.

Voortvloeiend uit de ontwikkeling van de Betoro®Waterdorpels, hebben wij een systeem ontwikkeld, welke voor de problematische aansluiting van wand op vloeistofdichte industrie vloeren een elegante oplossing biedt.

Onder de naam van Betoro®Holplint brengen wij een serie van 6 typen epoxyplinten op de markt, die alle technische voordelen van epoxy en de esthetische voordelen van een geprefabriceerde holplint in zich heeft.

De Betoro®Holplint kan worden verlijmd aan vloer en wand, waardoor een onverbrekelijk geheel ontstaat. Daarnaast kan het Betoro®Holplint ook vrijgehouden worden van de muur, waarbij een aan te brengen kitvoeg zorgt voor een afdichting en een onderlinge beweging tussen plint en wand toestaat.

Voor het bewerken en aanbrengen van het Betoro®Holplint is een zelfde methode te volgen als eerder omschreven voor het aanbrengen van de Betoro®Waterdorpels.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen