Bij het werken met de Betoro®Waterdorpels, de Betoro®Spuwers en de Betoro®Holplinten dient rekening gehouden te worden met diverse veiligheidsaspecten.

Wij noemen er een aantal:

Wanneer de profielen moeten worden bewerkt (verstek zagen, afkorten etc.) gebeurt dit met scherp gereedschap zoals slijptollen, zagen, etc. Het dragen van oogbescherming is gewenst!

Daarnaast kan het geschuurde en geslepen profiel scherpe randjes bevatten die tot snijwondjes van de huid kunnen leiden.

De profielen worden vaak op hoogte, werkend vanaf een ladder aangebracht. Aandacht voor valgevaar is dan ook steeds van belang.

Bij het slijpen en bewerken van de profielen ontwikkelt zich stof. Het dragen van een geschikt stofmasker is dan ook gewenst.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen