In 1985 is, werkend aan het tijdrovende, kostbare herstel van waterholschade aan een aantal flats, bij Hubert Berenman de gedachte ontstaan aan een tijdbesparende waterkering, die gelijktijdig de nadelen van het waterhol, (reducering van de wapeningsdekking) elimineerde. Uit deze gedachte is de Betoro®Waterdorpel ontwikkeld.

De Betoro®Waterdorpel is in diverse typen leverbaar en wordt uiterst efficiënt aan de onderzijde van de betonplaat verlijmd, nadat de opgetreden betonschade is hersteld.

De Betoro®Waterdorpel wordt toegepast als uitwendige waterkering, aan te brengen aan de onder/ buitenzijde van betonnen buitenconstructies zoals balkons, galerijen etc. De Betoro®Waterdorpel vervangt daarbij het traditionele (inwendige) waterhol.

  Betoro®Waterdorpel
Druksterkte, N/mm2 75
Treksterkte, N/mm2  30
Soortelijk gewicht kg/ltr 1,2
Kleur Betongrijs
Ondergrond Schoon, droog en vetvrij

 

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen