Veelal wordt na het uitvoeren van de betonreparatie en het verlijmen van de Betoro®Waterdorpels het gerepareerde oppervlak verfraaid (en de uitgevoerde reparaties gecamoufleerd).

Bij het overschilderen van de Betoro®Waterdorpels dient uiteraard ook hier aandacht besteed te worden aan de ondergrond voorbehandeling. Zoals vermeld wordt de dorpel geproduceerd in mallen, die voorzien zijn van een lossingslak. Resten van deze lossingslak kunnen op het oppervlak aanwezig zijn. Voor een goede hechting van een later op de dorpel aan te brengen coating is het dan ook van belang dat. de dorpel wordt ontvet. Bijv. door afnemen met een lap met Saba Cleaner 22 of ACETON en dat de dorpel wordt opgeruwd door opschuren met schuurpapier.

Verder dient men zich te realiseren dat de coating wordt aangebracht op een dichte ondergrond. Dit in tegenstelling tot het coaten van beton. De aangebrachte coating zal daarom op de dorpel niet inzuigen, zoals op het betonoppervlak het geval is. Het dient daarom aanbeveling een "oplosmiddelarme" 2 componenten epoxycoating te gebruiken. De hechting van een epoxycoating op onze van epoxyhars gefabriceerde Betoro®Waterdorpel is de best denkbare.

In de praktijk wordt, tijdens de betonsanering, de kopkant van de uitkragende beton tot en met de dorpel voorzien van epoxy coating en het ondervlak achter de Betoro®Waterdorpel voorzien van een dampdoorlatend waterafdunbaar coatingsysteem.

Indien men besluit de Betoro®Waterdorpel in het waterafdunbare coating-systeem mee te schilderen, dient men te beseffen dat ter plaatse van de dorpel de coating dan ook slechts het oplosmiddel "WATER" uit de coating zal afstaan door verdamping. Het kan daarom langer duren voordat de coating op de dorpel droog is dan bij het betonoppervlak!

Bij zeer vochtige, regenachtige omstandigheden kan het mogelijk zijn, dat doorharding en voldoende hechting van de coating op de Betoro®Waterdorpels enige dagen kan duren!

  1. De dorpels mogen niet over eventuele verflagen worden geplakt!

  2. De dorpels moeten de dilataties in de ondergrond volgen!

  3. Bij twijfel over de verwerking van onze producten kunt u contact met ons opnemen

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen