Bij de verwerking van de Betoro®Waterdorpel komen een aantal handelingen aan de orde, die wij in de navolgende pagina's nader toelichten. We denken hierbij aan activiteiten zoals:

  • Afkorten
  • Buigen
  • Verlijmen
  • Overschilderen

Elk van deze onderwerpen zal nader worden toegelicht.

Het bewerken van de Betoro®Waterdorpel is eenvoudig. De uit lichtgewicht epoxyhars vervaardigde dorpel kan worden gezaagd, geschaafd, geboord etc.

In sommige gevallen kan het belangrijk zijn de Betoro®Waterdorpel het verloop van de ondergrond (gebogen balkon) te laten volgen.

Een primaire bewerking van de Betoro®Waterdorpel is de verlijming ervan op de ondergrond. Wij onderscheiden hierbij een aantal punten, die voor een goede en duurzame verlijming van belang zijn;

  1. principe
  2. ondergrond voorbehandeling
  3. geschikte lijmen
  4. het aanbrengen van de lijm

De verlijming van de Betoro®Waterdorpel op de ondergrond, hierbij hangend aan diezelfde ondergrond, vormt een primair onderdeel van het functioneren van de waterdorpel. De Betoro®Waterdorpel dient perfect te worden verlijmd op de ondergrond, dwz hangend onderaan de betonconstructie. Hierbij mag op geen enkele wijze, op geen enkele plaats, ruimte tussen Betoro®Waterdorpel en ondergrond aanwezig zijn.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen