Betoro®Waterdorpels Dorpelmodellen

In de praktijk kunnen zich kleine maatafwijkingen voordoen.
Groot formaat drempel modellen

Betoro heeft een tweetal groot formaat waterdorpels