Bedrijfsprofiel

Betorox B.V. Bedrijfsprofiel

Betoro is een handelsnaam van Betorox B.V.
Betoro fabriceert en levert specialistische bouwmaterialen op het gebied van betonbescherming en- reparatie, vloeistofdichte vloeren en lekkage dichting.

De BETORO®Waterdorpels, BETORO®Holplinten en de BETORO®Spuwers worden op ambachtelijke wijze, duurzaam en grotendeels handmatig in eigen fabriek gemaakt. Tevens maken wij op aanvraag diverse speciale epoxy gietstukken.

Betorox B.V. is geregistreerd bij de KvK in Utrecht onder nummer 76572943.

Het is ons beleid om een optimale kwaliteit van geleverde diensten en goederen te realiseren in combinatie met zo veilig mogelijke werkomstandigheden en een minimale milieu-belasting. Gelijkertijd willen wij het welzijn bevorderen van zowel onze eigen werknemers als van derden.

Wij willen dit bereiken door het nastreven van een verantwoord gedrag van allen, gebaseerd op een goede voorlichting en onderricht. Ons beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en milieu is ontwikkeld conform wettelijke eisen.