Alhoewel het waterhol een zwak punt in de constructie vormt is het een noodzakelijk kwaad. Immers dient voorkomen te worden dat het water, dat langs het beton stroomt bij regen, door de wind aan de onderzijde meegesleurd wordt naar de gevel. Tijdens dit meestromen wordt een onnodig groot vlak van het beton aan de onderzijde belast door de zware wisselbelasting droog/nat, hetgeen zorgt voor een versnelde carbonatatie. Bovendien worden zouten van het betonoppervlak meegenomen en stroomt het geheel langs de gevel en de daarin aanwezige ramen.

Een esthetisch probleem vormt het ontstaan van schimmel en alg groei, alsmede vuilafzetting aan de onderzijde van galerij en balkonplaten. Veelal ontstaat er schade aan de aan de onderzijde aangebrachte verlichtingsarmaturen en lekkage tussen de aansluiting van kozijn en kozijnsparing.

Om vervuiling en versnelde betonschade te voorkomen is daarom een waterkering aan de buiten-onderzijde van een betonconstructie onvermijdelijk. Tot dusverre is dit steeds een waterHOL geweest, meegestort met het beton. Het gebruik van een Betoro®Waterdorpels is een perfect alternatief voor het problematische waterhol.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen