Voortvloeiend uit de ontwikkeling van de Betoro®Waterdorpels, hebben wij een systeem ontwikkeld, welke voor de problematische aansluiting van wand op vloeistofdichte industrie vloeren een elegante oplossing biedt.

Onder de naam van Betoro®Holplint brengen wij een serie van 6 typen epoxyplinten op de markt, die alle technische voordelen van epoxy en de esthetische voordelen van een geprefabriceerde holplint in zich heeft.

De Betoro®Holplint kan worden verlijmd aan vloer en wand, waardoor een onverbrekelijk geheel ontstaat. Daarnaast kan het Betoro®Holplint ook vrijgehouden worden van de muur, waarbij een aan te brengen kitvoeg zorgt voor een afdichting en een onderlinge beweging tussen plint en wand toestaat.

Voor het bewerken en aanbrengen van het Betoro®Holplint is een zelfde methode te volgen als eerder omschreven voor het aanbrengen van de Betoro®Waterdorpels.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen