De Betoro®Spuwer heeft als doel om aan verticale betonnen en andere bouwkundige vlakken te worden aangebracht teneinde langs deze vlakken stromend (regen-)water van het oppervlak af te spuwen.

Gezien de massa van deze spuwer en het feit dat deze vaak door direct zonlicht wordt bestraald (en daardoor een aanzienlijke warmteontwikkeling kan optreden) adviseren wij deze spuwer altijd met een elastische lijmkit verlijmen. Om thermische uitzetting op te vangen verdient het aanbeveling om tussen de afzonderlijke spuwers een met elastische kit gevulde "voeg" van 2-3 mm aan te houden.

Een speciale spuwer wordt gevormd door modificatie van de Betoro®Waterdorpel E-1, die als benaming Betoro®Waterdorpel E-1 Speciaal heeft gekregen.

Voor het bewerken en aanbrengen van de Betoro®Spuwer is een zelfde methode te volgen als eerder omschreven voor het aanbrengen van de Betoro®Waterdorpels.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen