Mede uit oogpunt van esthetica zijn de Betoro®Waterdorpels leverbaar in een aantal uitvoeringen. De verschillende vormen zijn weergegeven in de brochure.

Daarin zijn tevens de afmetingen van de verschillende typen en modellen vermeld. Door de specifieke vormen kunnen een aantal typen, zoals F-1 en G-1 worden gebruikt als waterkering bovenop vlakken. Of het type D-1 als berijdbare waterkering voor bijv. roldeuren teneinde onder de deur doorslaand regenwater buiten te houden.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen