In 1985 is, werkend aan het tijdrovende, kostbare herstel van waterholschade aan een aantal flats, bij Hubert Berenman de gedachte ontstaan aan een tijdbesparende waterkering, die gelijktijdig de nadelen van het waterhol, (reducering van de wapeningsdekking) elimineerde. Uit deze gedachte is de Betoro®Waterdorpel ontwikkeld.

De Betoro®Waterdorpel is in diverse typen leverbaar en wordt uiterst efficiënt aan de onderzijde van de betonplaat verlijmd, nadat de opgetreden betonschade is hersteld.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen