Betonschade, betonrot, of hoe ook genoemd, ontstaat doordat het beschermend alkalisch milieu dat beton voor staal vormt verdwijnt. Hierdoor kan het in het beton opgenomen wapeningsstaal corroderen. Normaliter is het beschermend milieu van het beton dusdanig, dat het wapeningsstaal beschermd is tegen roesten. Op plaatsen waar de beton-dekking te gering is treedt de wapeningscorrosie het eerst op. Een dergelijke zwakke plek in de betonconstructie is bv. het waterhol.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen