Op de plaats van het waterhol wordt de dekking, die normaliter al minimaal was om met een minimale massa te kunnen produceren, gereduceerd tot onder de toelaatbare grens. Vooral waar in de 60- en 70-er jaren de balkons en galerijen in het werk werden gestort, is met de dekking van het wapeningsstaal in het gebied van het waterhol zeer onzorgvuldig te werk gegaan. Gevolg is een voortijdige corrosie van het wapeningsstaal, waarbij de uitzetting van het volume van het staal maakt dat delen van de betonconstructie worden afgedrukt.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen