Betoro®Waterdorpels

Het beeld van corroderend wapeningsstaal ter plaatse van het waterhol bij betonnen lateien, balkons, etc. is een bijna algemeen fenomeen. Niet zelden vormt dit waterhol het eerste schadepunt in een betonconstructie.

Een schade overigens, die niet zo verwonderlijk is, wanneer men zich realiseert dat corrosie van wapeningsstaal vooral optreedt, wanneer te weinig betondekking aanwezig is. En juist ter plaatse van dit waterhol is het realiseren van een voldoende wapeningsdekking immers problematisch.

Online Betoro®Waterdorpels bestellen

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen