Wanneer de profielen moeten worden bewerkt (verstek zagen, afkorten etc.) gebeurt dit met scherp gereedschap zoals slijptollen, zagen, etc. Het dragen van oogbescherming is gewenst!

Daarnaast kan het geschuurde en geslepen profiel scherpe randjes bevatten die tot snijwondjes van de huid kunnen leiden.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen