Indien men besluit de Betoro®Waterdorpel in het waterafdunbare coating-systeem mee te schilderen, dient men te beseffen dat ter plaatse van de dorpel de coating dan ook slechts het oplosmiddel "WATER" uit de coating zal afstaan door verdamping. Het kan daarom langer duren voordat de coating op de dorpel droog is dan bij het betonoppervlak!

Bij zeer vochtige, regenachtige omstandigheden kan het mogelijk zijn, dat doorharding en voldoende hechting van de coating op de Betoro®Waterdorpels enige dagen kan duren!

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen