De eigenschappen van de Betoro®Waterdorpel zijn weergegeven onder de technische eigenschappen in de brochure.

Naast de technische eigenschappen is de vermelding van een bijzonder fysisch kenmerk relevant: de lengte van de Betoro®Waterdorpel.

In eerste instantie is gewerkt met twee lengten, nl. 1 en 2 meter. Na korte tijd bleek er geen enkele reden te zijn om de onhandelbare lengte van 2 meter te handhaven. Probleemloos kunnen de koppelingen tussen de afzonderlijke stukken worden gemaakt met de speciale lijm. Daarbij komt dat de Betoro®Waterdorpel normaliter vanaf een trap of stelling bovenshoofds worden aangebracht. De lengte van 1 meter is hierbij ideaal gebleken. Uitsluitend deze lengte wordt daarom nog gevoerd.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1   D-1  
A-2   D-2  
A-3   D-3  
B-1   E-1  
B-2   E-2  
B-3   F-1
 
D-1   G-1  
D-2      
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen