De eigenschappen van de Betoro®Waterdorpel zijn weergegeven onder de technische eigenschappen in de brochure.

Naast de technische eigenschappen is de vermelding van een bijzonder fysisch kenmerk relevant: de lengte van de Betoro®Waterdorpel.

In eerste instantie is gewerkt met twee lengten, nl. 1 en 2 meter. Na korte tijd bleek er geen enkele reden te zijn om de onhandelbare lengte van 2 meter te handhaven. Probleemloos kunnen de koppelingen tussen de afzonderlijke stukken worden gemaakt met de speciale lijm. Daarbij komt dat de Betoro®Waterdorpel normaliter vanaf een trap of stelling bovenshoofds worden aangebracht. De lengte van 1 meter is hierbij ideaal gebleken. Uitsluitend deze lengte wordt daarom nog gevoerd.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen