Ter plaatse van de in de betonconstructie aanwezige dilatatievoegen wordt deze met dezelfde breedte in de aan te brengen Betoro®Waterdorpel voortgezet. Aldaar wordt de Betoro®Waterdorpel ingekort.

Het verdient aanbeveling links en rechts van de dilatatievoegen niet te eindigen met een te geringe lengte Betoro®Waterdorpel; het is beter tweemaal- een lengte van bv. 70 cm en 40 cm aan te brengen dan een lengte van 1 meter en een stukje van 10 cm. Daar waar de strippen tegen elkaar aansluiten dient wat lijm op de kopkanten van de strippen te worden aangebracht. Na verlijming wordt de gespaarde voeg tussen de dorpels afgekit, opdat het druipwater niet tussen de dorpels via de in de voeg aanwezige kitvoeg kan doorsijpelen.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen