Een primaire bewerking van de Betoro®Waterdorpel is de verlijming ervan op de ondergrond. Wij onderscheiden hierbij een aantal punten, die voor een goede en duurzame verlijming van belang zijn;

  1. principe
  2. ondergrond voorbehandeling
  3. geschikte lijmen
  4. het aanbrengen van de lijm

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1   D-1  
A-2   D-2  
A-3   D-3  
B-1   E-1  
B-2   E-2  
B-3   F-1
 
D-1   G-1  
D-2      
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen