Een primaire bewerking van de Betoro®Waterdorpel is de verlijming ervan op de ondergrond. Wij onderscheiden hierbij een aantal punten, die voor een goede en duurzame verlijming van belang zijn;

  1. principe
  2. ondergrond voorbehandeling
  3. geschikte lijmen
  4. het aanbrengen van de lijm

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen