Het bewerken van de Betoro®Waterdorpel is eenvoudig. De uit lichtgewicht epoxyhars vervaardigde dorpel kan worden gezaagd, geschaafd, geboord etc.

Men dient zich te realiseren, dat de toegepaste hoogwaardige materialen bij de bewerking hun effect zullen hebben op het te gebruiken gereedschap. De toegepaste epoxyharscompound is uiterst slijtvast en duurzaam, met als gevolg dat de slijtage aan zagen, schaven en boren aanzienlijk is. Indien er moet worden geschaafd dient het aanbeveling gebruik te maken van een bandschuurmachine, voorzien van een band met grove korrel. De standtijd van de schuurnachine is op ons epoxymateriaal vele malen groter dan van een schaafmes.

Het op lengte zagen, kan. het meest effectief plaatsvinden met behulp van een haakse slijptol, voorzien van een slijpschijf voor steenachtige materialen;

Het in verstek zagen etc. kan uitstekend gebeuren met een, eenvoudige verstekbak in combinatie met een ijzerzaag of beter: een wolfram-zaag. Het gebruik van een speciale werktafel zoals een Workmate bevordert de snelheid van verken.

In de  Betoro®Waterdorpel kan goed worden geboord en (na vóórboren) geschroefd, indien hiervoor de noodzaak zich voordoet. Dit kan bijv. het geval zijn wanneer sprake is van een zwakke ondergrond en de lijmverbinding mechanische ondersteuning kan gebruiken.

PAS OP!
Ter voorkoming van het veroorzaken van wonden aan de huid dient rekening gehouden te worden met het feit dat de Betoro®Waterdorpel een strak product is, dat mogelijk nog een dun vliesje epoxyhars bevat. Bij het hanteren van de dorpel kan een dergelijk dun vliesje uiterst scherp blijken en daarbij snijwondjes aan de handen veroorzaken! Gebruik bij slijpen, schuren ed. een veiligheidsbril en een degelijke stofmasker.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen