Bij de verwerking van de Betoro®Waterdorpel komen een aantal handelingen aan de orde, die wij in de navolgende pagina's nader toelichten. We denken hierbij aan activiteiten zoals:

  • Afkorten
  • Buigen
  • Verlijmen
  • Overschilderen

Elk van deze onderwerpen zal nader worden toegelicht.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1   D-1  
A-2   D-2  
A-3   D-3  
B-1   E-1  
B-2   E-2  
B-3   F-1
 
D-1   G-1  
D-2      
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen