Bij de verwerking van de Betoro®Waterdorpel komen een aantal handelingen aan de orde, die wij in de navolgende pagina's nader toelichten. We denken hierbij aan activiteiten zoals:

  • Afkorten
  • Buigen
  • Verlijmen
  • Overschilderen

Elk van deze onderwerpen zal nader worden toegelicht.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen