Om vervuiling en versnelde betonschade te voorkomen is daarom een waterkering aan de buiten-onderzijde van een betonconstructie onvermijdelijk. Tot dusverre is dit steeds een waterHOL geweest, meegestort met het beton. Het gebruik van een Betoro®Waterdorpels is een perfect alternatief voor het problematische waterhol.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1   D-1  
A-2   D-2  
A-3   D-3  
B-1   E-1  
B-2   E-2  
B-3   F-1
 
D-1   G-1  
D-2      
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen