Om vervuiling en versnelde betonschade te voorkomen is daarom een waterkering aan de buiten-onderzijde van een betonconstructie onvermijdelijk. Tot dusverre is dit steeds een waterHOL geweest, meegestort met het beton. Het gebruik van een Betoro®Waterdorpels is een perfect alternatief voor het problematische waterhol.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen