De carbonatatie van het beton, dwz het reageren van koolzuur uit de lucht met het alkalisch milieu, doet het beschermend alkalisch milieu in het beton verdwijnen. Deze carbonatatie is juist extra snel op die plaatsen waar wisselende vochtbelastingen zijn: nat-droog etc. Dit is specifiek het geval ter plaatse van het waterhol. En juist daar is de beton dekking minimaal.

Kortom: het waterhol vormt een zwak punt in de constructie en zal niet zelden als eerste punt aanleiding geven tot schade.

Betoro®Waterdorpels modellen

A-1 D-1
A-2 D-2
A-3 D-3
B-1 E-1
B-2 E-2
B-3 F-1
C-1 G-1
C-2
Schade voorbeelden wanneer er te weinig betondekking aanwezig is.

Betoro®Waterdorpels schetsen